Forskning om rovdjur och ren

Den samiska rennäringen ska nu bli föremål för fyra olika forskningsprojekt.

Bland annat ska man undersöka hur den svenska rovdjurspolitiken och klimatförändringarna har påverkat rennäringen.

Samefonden och forskningsrådet Formas avsätter sex miljoner till renforskningen.