Statligt stöd av varumärken i grundskolan

Till Världsbokdagen som firas på lördag skickas en barnbok gratis ut till landets alla elever i årskurs 4. Boken ska stimulera barns läsning men är samtidigt ett sätt för några privata företag att med statligt stöd profilera sina varumärken i klassrummen.

”För att man ska kunna bygga ett starkt varumärke så måste ju folk veta om att det finns till. På sikt, kanske om tio år när elvaåringarna är 21 år gamla, så kommer de ihåg att de har läst om den gula treskillingen och då finns en naturlig koppling”, säger Maria Nordahl på det Zürichbaserade företaget Stamp Collecting AG som stödjer barnboken.

Barnboken ”Det gula mysteriet” handlar om det berömda svenska frimärket Tre skilling banco gul, samma frimärke som Stamp Collecting AG bygger ett varumärke kring - ett varumärke som på sikt är tänkt att associeras till produkter som kläder som skoleleverna i framtiden kan tänkas vilja köpa.

Även svenska Posten är ett av företagen som är med i projektet för att stimulera barn att skriva och skicka brev. Det är just sådana produkter som Posten i framtiden vill ha intäkter ifrån. Den statliga Myndigheten för skolutveckling har gett boken sin välsignelse, 150 000 kronor och arrangerar en tävling om boken på sin webbplats. Kristina Wester är avdelningschef på myndigheten och på frågan om det nu, i och med det statliga bidraget, är fritt fram för företag att stärka sina varumärken i klassrummen? ”Det har jag ingen uppfattning om. Det är ju upp till den enskilda skolan att göra den bedömningen”, säger hon.

Jesper Lindau

jesper.lindau@sr.se