Kampen mot malaria kritiseras

Kampen mot febersjukdomen malaria är långt ifrån vunnen. Nu kritiseras den internationella kraftsamlingen för att bekämpa sjukdomen. Kampanjen Roll Back Malaria har fått effekten att smittspridningen i själva verket ökat.

Nya beräkningar säger att upp till 500 miljoner människor är malariasmittade och 2 miljoner dör varje år. För några år sedan startade ett 90-tal hjälporganisationer ett samarbete för att få bukt med malarian, men nu är många kritiska eftersom malarian inte alls minskat - tvärtom.

WHO, Unicef och Världsbanken är några av organisationerna som är med i samarbetet ”Roll Back Malaria” som startade 1998. Syftet är att få ner dödligheten och minska spridningen av malaria, men istället har det blivit tvärtom.

Dålig ansvarsfördelning

Nu i dagarna kritiseras samarbetet i den medicinska tidskriften Lancet.

De menar att misslyckandet hittills beror på faktorer som samordningsproblem och brist på ansvarsfördelning mellan organisationerna.

Stefan Peterson är malariaforskare från Karolinska institutet som just nu arbetar i Uganda. Han ser ändå något positivt med samarbetet:

--Roll Back Malaria kan vara en bra draghjälp för de i ett land som vill förändra situationen. 

Drabbar främst fattiga

Malaria drabbar främst fattiga människor, framförallt barn, i Afrika, vilket gör att det är svårt att få resurser. säger Stefan Peterson.

--Det stora bekymret för de malariasjuka i världen är ju att det inte finns någon malaria i Sverige och USA längre. det finns ingen lobbygrupp för malaria i den rika delan av världen.

Slug parasit

Parasiten som orsakar malaria och som överförs via malariamyggorna är en slug rackare. Den har på många håll blivit resistent mot de vanligaste och billigaste medicinerna, och den är väldigt svår att få grepp på.

--Den kan liksom smita undan. Den är som en kameleont, den kan ändra färg och struktur vilket gör att den kan gömma sig i kroppen, säger Mats Wahlgren på Smittskyddsinstitutet.

FAKTA:
Enligt WHO:s siffror dör minst 1 miljon människor per år i malaria och runt 300 miljoner är smittade av sjukdomen. Men nya beräkningar, som publicerades i tidskriften Nature den 10 mars 2005, visar att situationen är betydligt värre. I artikeln uppskattar forskare från Nairobi, Oxford och Bangkok att över 500 miljoner människor utsätts för smittan. Nya studier över antalet döda saknas, men malariaforskaren Mats Wahlgren uppskattar att det kan vara så många som 2 miljoner människor som dör i malaria varje år.