Fredag 22 april

Med Pia Fridén

90 år gammal händelse - högaktuell än idag

På söndag uppmärksammar Armenien minnet av de landsmän som dödades under första världskriget av det osmanska turkiska riket. De var 1,5 miljoner enligt Armenien som menar att det var ett regelrätt folkmord som pågick 1915 - 1917. Turkiet däremot vägrar erkänna att det var ett folkmord, och hävdar å sin sida att det var 300 000 armenier som miste livet i ett inbördeskrig till följd av ett armeniskt uppror. Och ännu 90 år efteråt ställer historien till problem för relationerna länderna emellan. Lena Berggren, forskare i historia vid Umeå universitet, reder ut begreppen 6:15. Och 7:21 möts företrädare för det Armeniska riksförbundet i Sverige och Svensk-turkiska riksförbundet, för att tala om den infekterade frågan.

Gamla kubaner oroar staten

I inget land i Latinamerika lever människor så länge som på Kuba. Snart kommer var fjärde kuban att vara över 60 år och 60 procent kommer att tillhöra gruppen ekonomiskt icke-aktiva. En situation som påminner om den i den rika världen. Men Kuba är ett fattigt land. Och om den rika världen klagar över att de tärande grupperna i samhället tar för stor plats, så är det problemet ännu större på det fattiga Kuba. Sveriges radios medarbetare Lars Palmgren rapporterar strax före halv sju.

Hemlösa ska räknas

På regeringens uppdrag ska Sveriges alla hemlösa räknas under nästa vecka. Det är bland annat frivilligorganisationer och socialtjänst som ska kartlägga hemlösa. Men varför? Hör debatten mellan hälsominister Morgan Johansson och Ulf Stolt, chefredaktör på de hemlösas tidning Situation Stockholm, som menar att räkningen närmast är meningslös. Debatt klockan 6.38. P1-Morgons reporter Madeleine Andersson har träffat hemlösa i Göteborg som berättar vad de tror om framtiden klockan 6.20.

Klassisk musik för omodern för en modern radio?

Sveriges Radio ska förnya sig och klassisk musik eller konstmusik har ingen självklar plats i den nya radion. I den interna utredningen om hur Sveriges Radios fyra framtida FM-kanaler ska se ut år 2007, föreslås en kanal med sportinriktning eller en med popmusik för unga lyssnare som alternativ till P2:s traditionella utbud.
Konsertpianist och prorektor på kungliga musikhögskolan i Stockholm Staffan Scheja, möter den ansvarige utredaren Jan Engdahl. 7:39.

Stormen kring telekomjätten

Det stormar kring Ericsson efter att det uppdagats att företaget betalat ut miljardbelopp till hemliga konton i Schweiziska banker. Pengarna har inte tagits upp någonstans i företagets bokföring och enligt polisens förundersökning har en halv miljon dollar tagits ut i kontanter och bytt ägare på Zürichs flygplatsvid vid ett tillfälle. Helt lagliga konsultarvoden, menar företaget. Men envisa rykten i media gör gällande att pengarna gått till mutor för att skaffa företaget fördelar i den stenhårda konkurrensen på den internationella telekommarknaden. 8:15 beskriver ekonomijournalisten Gunnar Lindstedt, den skada som Ericsson lider av spekulationerna.

Producent: Ann Tiberg