Sydöstra Skåne

Regionen tar över psykiatrin i sydöst

2:10 min

Psykiatrin i sydöstra Skåne kommer att skötas i Region Skånes egen regi från slutet av oktober 2015, när kontraktet går ut med Capio psykiatri som i dag driver verksamheten. Kontraktet kommer inte att förlängas.

– Dels vill vi skapa en mer sammanhållen skånsk psykiatri, samtidigt har det också funnits brister vad gäller till exempel läkarkontinuitet i de befintliga revideringar vi har gjort inom ramen för psykiatrin i sydost, säger regionrådet Anders Åkesson (MP).

Region Skåne hoppas kunna erbjuda bättre förutsättningar genom att själva driva psykiatrin i sydöstra Skåne.

– Sedan ska man dock komma ihåg att Capio har gjort en förbättring i det området, säger han.

Har ni haft någon dialog med brukare av psykiatrin eller kommunerna?
– Det har ju varit en dialog tidigare med brukarna, det har varit ett stort antal insända skrivelser kring just psykiatrin i sydost som vi har svarat på och jag vet också att kommuner nu också är informerade om detta.

Enligt regionrådet Anders Åkesson bestämde sig den styrande femklövern redan före valet för att inte förlänga kontraktet. Region Skåne och Capio ska nu tillsammans planera verksamhetsövergången säger han och personalen erbjuds att följa med över till regionen.

– Det är absolut tanken, vi behöver all den psykiatriska kompetens som finns i vår verksamhet, och personalen har en hög kompetens, men vi måste också erbjuda dem goda förutsättningar att arbeta, säger han.

Det var 2010 som psykiatrin i sydöstra Skåne först upphandlades i ett avtal med företaget Carema, som sen togs över av Capio 2013. Henrik Brehmer, kommunikationsdirektör på Capio säger att företaget sedan dess arbetat med att förbättra vården.

– Det har varit en del problem med läkarkontinuiteten och det hänger ju samman bland annat med att det är en nationell brist på psykiater som naturligvis också har från tid till annan drabbat de här två enheterna, säger han.

– Men just nu är vi helt inriktade på att göra en överlämning till regionen och vi har ett bra samarbete och en bra dialog med regionen för att säkerställa fortsatt kontinuitet för våra patienter och för vår personal, så det ska inte vara någon större dramatik i det här som vi ser det, säger Henrik Brehmer.