Kvinnorna ratar högskolan

Färre började plugga på högskolan förra läsåret. Det visar färsk statistik från SCB och Högskoleverket. Det är kvinnorna som står för minskningen, medan allt fler män väljer högre studier.