Vattenfall gör storförlust

1:07 min

Det statliga elbolaget Vattenfall gör nedskrivningar av det uppskattade värdet av företagets tillgångar, på drygt 23 miljarder kronor. Förklaringen är det låga elpriset, enligt bolaget.

Vattenfall redovisar därmed en storförlust på 20,8 miljarder kronor under det tredje kvartalet, och det kan jämföras med att företaget förra året gjorde en vinst på tre miljarder kronor i det tredje kvartalet.

– Vi är inne i en tuff situation, sade Vattenfalls vd Magnus Hall på presskonferensen.

14 miljarder kronor av nedskrivningarna görs i Nederländerna, i det energibolag som tidigare hette Nuon, som Vattenfall köpte i en kritiserad affär 2009.

Sedan Nuon köptes för 89 miljarder kronor har 60 procent av värdet skrivits ned. Vd Magnus Hall utesluter inte fler nedskrivningar.

– Det beror på marknadsutvecklingen, men det är inget vi ser i dagsläget.

I Tyskland sänks värdet på det stenkolseldade kraftvärmeverket Moorburg i Hamburg med 5,6 miljarder kronor.

I och med att Sverige fått en ny regering väntas stora förändringar i direktiven för statligt ägda Vattenfall. Miljöpartiet har krävt att brunkolsverksamheten i Tyskland måste säljas och idag öppnade Vattenfalls nytillträdde vd Magnus Hall för det, som ett led i att få ned koldioxidutsläppen i företaget.

– Styrelsen har beslutat att Vattenfall ska undersöka olika möjligheter att skapa en ny, hållbar ägarstruktur för brunkolsverksamheten, säger Hall i ett pressmeddelande.

Fram tills nyligen var Vattenfall en betydande inkomstkälla för staten, men förra året blev det ingen utdelning alls. Vd Magnus Hall var idag tydlig med att utsikterna inte ser goda ut; elpriserna väntas vara låga också framöver och produktionen blir dyrare.  

Besparingarna inom företaget ska öka, det tidigare sparpaket på två miljarder kronor nästa år utökas nu till tre miljarder. Vd Magnus Hall vill inte gå in på vad man ska spara på men det kan bli tal om uppsägningar.

Är läget i Vattenfall sämre än du trodde när du tillträdde för bara en månad sedan?

– Nej, det ser illa ut men det visste jag redan tidigare. Det man har gjort i Vattenfall de senaste åren är bra och man har ett högt driv i organisationen, så jag tycker inte att det är värre än jag trodde.  

Näringsminister Mikael Damberg, som ansvarar för statens ägande av Vattenfall, är missnöjd med den stora förlusten, men belåten med Vattenfalls beslut att försöka sälja hela eller delar av brunkolsverksamheten i Tyskland.

– Vi välkomnar beslutet från styrelsen.

Hur rimligt är det med en försäljning nu med tanke på att elmarknaden är så pressad?

– Jag som ägare ska inte uttala mig om marknadsförutsättningarna för affären.

Men ni som ägare fattar det slutgiltiga beslutet om en försäljning?

– Då måste vi först ha något att ta ställning till och regeringen kommer att arbeta nära bolaget i det här.