Sjukhusombyggnad för närmare 300 miljoner

Sjukhusen i Lidköping och Mariestad kräver ombyggnad för 276 miljoner kronor.
Styrelsen för Skaraborgs sjukhus begär nu att få pengar för ombyggnaderna från regionen.

Största delen av pengarna är tänkta för Lidköping, där det behövs nya operationssalar och en ny intensivvårdsavdelning.
I Mariestad planeras ett barn- och ungdomscentrum.