VETENSKAP

Ny milstolpe för odlade organ

2:13 min

För första gången har forskare lyckats odla tunntarms- och magvävnad från stamceller - utanför kroppen. Det ger hopp för patienter med svåra magsjukdomar.

Suchitra Holgersson, professor i transplantationsbiologi vid Sahlgrenska akademin, beskriver en stor upptäckt.

– Jättestor, verkligen, jag skulle kalla det en riktig milstolpe i regenerativ medicin. Nu kan vi faktiskt drömma om att odla individanpassade organ om kanske tio år. De här studierna visar att det går att göra.

Växte på mus
Det är två olika studier som tillsammans kan sägas utgöra det här genombrottet. I den ena studien, som publiceras i Nature Medicine, har forskare för första gången lyckats odla tunntarmsvävnad från mänskliga stamceller.

De här bitarna har sedan transplanterats i möss. Tunntarmsvävnaden fick cirka sex veckor på sig att växa hos musen, det här för att se om strukturerna fick samma funktion som i en mänsklig kropp.

Suchitra Holgersson tycker att resultatet ser bra ut, men säger att det krävs fler studier för att verkligen övertyga om att det är mänsklig vävnad forskarna ser hos musen. För det kan finnas risk för att musens egna stamceller vandrar in i transplantatet.

"Kommer bli stort"
I den andra studien, som publiceras i Nature, så har forskare för allra första gången odlat magvävnad från mänskliga stamceller. Och efter fyra veckor kunde forskarna se att celler och vävnad liknade strukturerna hos en människomage.

Men de här magbitarna är pyttesmå, närmare bestämt 2-4 mm i diameter. Mer forskning krävs för att odla dem till samma storlek som en riktig mage.

Suchitra Holgersson tror att vi i en ganska nära framtid kommer att få se hur patienter med mag- eller tarmcancer kan få sina sjuka organ ersatta med odlade organ.

När organ odlas från patientens egna stamceller slipper patienten ta olika typer av läkemedel på grund av att kroppen ser det nya organet som något främmande.

– Jag tror att individanpassade organ kommer att bli något riktigt stort. Enklare organ gör vi redan idag, men komplicerade organ som mage och tunntarm kommer att ta lite längre tid.