Upprörda känslor när Jämtkraft kliver in i styrelsen

En kupp utan dess like, så beskrivs resultatet av fiskevårdsområdet Nedre Långans årsmöte i går kväll. Henrik Grill VD på Jämtkraft blev invald i styrelsen - trots att fiskevårdsområdet under 15-års tid haft en konflikt med Jämtkraft angående utbyggnad av Långforsen.

Stora delar av den gamla styrelsen avgick och där i bland tidigare ordförande Örjan Ernehed.

-  Jag kan inte klä mina känslor med ord. Det är så upprörande att ett samhällsägt företag ska göra så här. Jag tycker att styrelsen för Jämtkraft behöver fundera på om man inte ska byta ut hela ledningen för bolaget, säger Örjan Ernehed.

Turerna kring Långforsen har varit många. Jämtkraft vill bygga om kraftverket och kallar det en obetydlig miljöpåverkan medan motståndarna, däribland Nedre Långans Fiskevårdsområde kallar det ett naturövergrepp.

Regeringsrätten underkände ifjol tidigare beslut att bygga ut och har skickat ärendet åter till regeringen. Jämtkraft har begärt resning, med hänvisning till ett formaliafel.

Och just i dag väntas ett yttrande om det från regeringsrätten. Vid mötet i går kväll fick representanterna från Jämtkraft igenom ett förslag bland medlemmarna som bygger på att fiskevårdsområdet ska stödja en utbyggnad av forsen. 

Mötet i går kväll upplöstes utan att någon ny styrelse valdes formellt så nu mäste man hålla en ny stämma.