Tekniken flyttar myndigheten till folket

Igår invigde 6 myndigheter en gemensam lokal i Norsjö som heter Visam. Trots att bara 2 av dem egentligen är lokaliserade i Norsjö har det här blivit möjligt tack vare den nya tekniken.

- Vi kallar projektet fjärrservice i glesbygd och det går ut på att vi erbjuder medborgarna att komma till en plats och där har man möjlighet att träffa flera myndigheter och få kontakt ännu fler myndigheter, säger projektledaren Eje Carlsson.

De man hittills kan nå genom projektet Visam är försäkringskassan, Skatteverket, arbetsförmedlingen, kronofogdemyndigheten, tullverket och CSN. Tre servicemäklare finns för att kunna ge personlig service och ledsagning bland de 6 olika myndigheterna.

En gör-det-själv-del finns också, en dator där man kan koppla upp sig och prata med en handläggare. Skillnaden mot telefonkontakt är att här ser man personen man pratar med.

Visam finns på fyra ställen i landet och det är regeringen som vill att de 6 myndigheterna ska prova hur man kan utöka servicen till medborgarna. Norsjös kommunalråd Mikael Lindfors var nöjd.

- Ja jag är väldigt glad att de valde Norsjö som pilotprojekt. Det här är en chans för norsjömedborgarna att komma närmare myndigheterna, säger han.

- Jag hoppas att det här blir som en föregångare i landet, att vi kan få hit mera myndigheter så vi får ett ännu bättre utbud på service, säger Mikael Lindfors.

Hittills har verksamheten varit igång i tio veckor och det har tagits emot positivt av norsjöborna. Men en myndighet är mindre eftertraktad än de andra.

- Vad jag förstår har tullverket inte fått några frågor här, säger Harry Brorson,

Reporter Jessica Dhyr