Omega 3 kan hjälpa lika bra mot adhd som mediciner

1:39 min

Vanliga receptfria omega 3-kapslar kan hjälpa personer med adhd lika bra som som mediciner. På Sahlgrenska akademin i Göteborg har man nyligen gjort en studie där 75 barn med adhd och add deltog.

Några av deltagarna fick ta omega 3 och omega 6 mot sina symptom medans andra fick placebotabletter.

– Resultaten var så goda av vi vågar rekommendera den här metoden, säger Sven Östlund, psykolog och forskare på Sahlgrenska akademin.

På Sahlgrenska akademin i Göteborg kombinerades omegakapslar respektive placebotabletter med ett kognitivt träningsprogram. Programmet är utvecklat för att motverka vanliga adhd-besvär och visade sig ha störst effekt på deltagarna med läs- och skrivsvårigheter.

Ofta behandlas adhd med centralstimulerande läkemedel, många av dem amfetaminbaserade. Något som fungerar för många med adhd-diagnos, men inte alla. Sven Östlund förespråkar omega 3 och 6, dels på grund av studiens resultat, dels för att metoden inte ger några negativa biverkningar.

Frida Larsson från Sundsvall är medlem i Attention, en rikstäckande intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon har tidigare behandlat sin ADHD med omega men är inte säker på att det var kapslarna som gav henne positiva resultat, då hon samtidigt förändrade sin livsstil till det bättre. Efter att ha läst den senaste rapporten om behandlingsmetoden känner sig Frida motiverad att prova omega igen.

– Det ska bli väldigt intressant att se om det har någon effekt, nu när jag är uppmärksam på det, säger hon.