Eskilstunas skolor klarar budgeten

Skolorna i Eskilstuna lever för första gången sedan 1998 upp till de krav i ekonomin som politikerna har bestämt. Det uppger barn- och utbildningsförvaltningen.

Samtidigt sker stora förändringar och nedskärningar. Kommunen planerar att lägga ned två skolor på grund av att antalet elever minskar. Delårsprognosen visar att det inte finns några stora överskott eller underskott inom förvaltningen.