Ny färjelinje mellan Sundsvall och Vasa i sommar

I sommar startar en ny färjelinje mellan Sundsvall och Vasa i Finland.

Det är rederiet RG-Line, med ägaren Rabbe Grönblom i spetsen, som ska köra färjan.

Den ska i huvudsak användas för godstrafik.

Färjelinjen ska drivas inom ramen för EU-projektet North East Cargo Link.

Den förra färjelinjen inom projektet drevs av rederiet Botnia Link, som gick i konkurs 2002. Då upphörde trafiken.

Den linjen gick mellan Härnösand och Vasa.