Miljoner till renforskning

Fyra forskningsprojekt med anknytning till rennäringen får sex miljoner kronor i stöd av Samefonden och forskningsrådet Formas. Forskarna ska bland annat undersöka hur den svenska rovdjurspolitiken och klimatförändringarna inverkar på rennäringen.

I ett projekt ska renköttets kvalitet beroende på utfodringen studeras. Utfodringen påverkar renköttets smak och fettsyresammansättning och nu ska docent Jana Pickova vid institutionen för livsmedelskunskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) undersöka om det går att utfodra renar så att köttet får naturbetessmak.

Vinterbete och klimatförändring
Docent Jan Moen vid Umeå universitet, institutionen för ekologi och geovetenskaper, ska studera skogsbrukets inverkan på renarnas vinterbete.
Forskningsprojektet om rovdjurspolitiken ska genomföras av professor Henrik Andrén, institutionen för naturvårdsbiologi vid Lantbruksuniversitetet.
Klimatförändringarnas betydelse för rennäringen ska undersökas av professor Öje Danell, även han vid Lantbruksuniversitetet, men vid institutionen för husdjursgenetik.