Montessoriskolan i Strängnäs hotas

Strängnäs kommun måste gå i borgen för Montissoriskolan, annars kan skolan tvingas lägga ner och 55 anställda bli arbetslösa. Montessoriskolan i Strängnäs vill köpa skolfastigheten för att klara de ökade hyreskostnaderna och vill att kommunen går i borgen. På så sätt skulle skolans utgifter minska med mellan två och tre miljoner kronor.

Tidigare har kommunstyrelsen sagt ja till ett borgensåtagande, men både socialdemokraterna och vänstern har reserverat sig mot beslutet.

Tord Tjernström, socialdemokrat i Strängnäs tycker att kommunen först måste avgöra för vilka en kommun kan gå i borgen för innan kommunen avgör frågan om ett borgensåtagande. På måndag fattas beslutet om borgensåtagandet för Montessoriskolan.