Klart: Sverige erkänner Palestina

2:00 min

Regeringen beslutade idag att erkänna Palestina som stat. De folkrättsliga kriterierna är uppfyllda och Sverige ska visa sitt stöd för fredsförhandlingarna, menar utrikesminister Margot Wallström (S) som idag berättade om beslutet.

135 länder har nu erkänt Palestina och regeringen går idag före många av EU-länderna.

– I ljuset av den folkrättsliga analysen ser vi ingen anledning att dröja för ett beslut, säger Margot Wallström.

Men hon sa också att beslutet kommer i ett kritisk skede.

– Under det gångna året har vi sett hur fredssamtalen gått i stå, hur nya bosättningsbeslut på ockuperad mark har försvårat en tvåstatslösning och att våldet har återvänt till Gaza. Det finns förstås flera skäl till att det är rätt tidpunkt för ett erkännande, genom vårt beslut vill vi bidra till att ge ny dynamik till en fredsprocess. Vi vill också underlätta en uppgörelse genom att göra parterna mindre ojämlika.

Margot Wallström poängterade också att man inte väljer sida. Förutom att göra parterna mindre ojämlika så vill man också ge presidenten och den nya regeringen stöd för att uppmuntra att man återgår till fredsförhandlingar.

Sedan regeringsförklaringen har regeringen konsulterat och delat information med internationella partners, bland annat med Palestina och Israel.

– Det kan låta högtravande men det vi gör är att vi ställer oss på fredsprocessens sida. Min bedömning är att historien kommer att vara vänlig mot det här beslutet, säger Margot Wallström som också kommenterade tidpunkten för beslutet:

– Det är inte för tidigt, risken är snarare att det är för sent. Vi har ett ansvar om att skicka en signal om att vi fortfarande tror på en tvåstatslösning och att omvärlden inte glömt dem. Vi vill ge unga människor hopp om att en fredlig värld är möjlig.

Margot Wallström tror inte heller att erkännandet kommer att komplicera internationella relationer.

– Nej, vi visste att det skulle bli både kritik och applåder. Vi visste att USA och Israel skulle kritisera och den kritiken var måttfull och i sak, den var inte mot Sverige som land. Kontakterna har fortsatt och vi har haft en bra dialog, jag bedömer inte att det skulle försvåra våra kontakter eller samarbete, säger hon.