Sammanslagningen går för fort menar politiker

Politikerna i Västerås och Eskilstuna vill vänta med planerna på att slå samman Örebro Universitet med Mälardalens högskola. De anser att det behövs mer tid till att utreda konsekvenserna av ett samgående.

I juni är det tänkt att dom båda högskolestyrelserna ska fatta beslut om hur man ställer sig till en sammanslagning. Även dom styrande Socialdemokraterna i Örebro vill avvakta med åsikter om en sammanslagning.

Först ska en utomstående konsult utreda vad en sammanslagning betyder för lärosätena.