Nya krav att apatiska flyktingbarn får stanna

Nu går socialdemokrater i Norrbotten återigen ut och kräver att regeringen ska bevilja de apatiska flyktingbarnen uppehållstillstånd.

Nyligen röstade riksdan nej till kravet på kollektivt uppehållstillstånd eller så kallad amnesti och låter i stället Utlänningsnämnden pröva varje enskild fall.

Tidigare har samtliga socialdemokrater i Norrbottens landsting ställt kravet på uppehållstillstånd för de apatiska flyktingbarnen, men det hjälpte inte. Nu går socialdemokraterna i Luleå arbetarekommun ut i ett brev till bland andra partisekreterare Maritha Ulvskog med kravet om asyl. I uttalandet sägs att administrationen av asylärenden inte får skapa fler apatiska baran. Barnen kan inte vänta längre. Det är bråttom.

- För socialdemokraterna i Luleå räcker det inte med att Utlänningsnämnden behandlar varje barn individuellt, utan alla apatiska barn måste få uppehållstillstånd, eftersom de är så sjuka. Det säger Britt Westerlund, arbetarekommunens ordförande.