Åklagare överklagar Trustordom

Överåklagare Bo Skarinder försöker nu få Högsta domstolen (HD) att ta upp Trustormålet.
Nästa vecka ska Skarinder träffa riksåklagaren för att få honom att agera, rapporterar TT. Förrra veckan friades de åtalade Thomas Jisander och Peter Mattsson av en oenig hovrätt. I tingsrätten dömdes de för grov förskingring och trolöshet mot huvudman till flera års fängelse, men den domen upphävdes alltså.