Skåne/Sverige

Ingen sydsvensk storregion

Det blir ingen sydsvensk storregion. Det var 2012 som Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronoberg började samarbeta i en ideell förening i syfte att skapa en gemensam region.

Samarbetet mellan regionerna och landstingen fortsätter men man kommer alltså inte att lämna in en ansökan till regeringen om en gemensam region.