Så ska flyktingar spridas ut bättre

2:27 min

Konkurrensverket kan ha hittat en lösning på problemet att små och medelstora kommuner ibland tvingas att ta emot många fler asylsökande än större kommuner. Migrationsverket har tidigare gjort bedömningen att det inte går att styra var nya asylboenden ska placeras utan att man bryter mot lagen om offentlig upphandling.

Enligt lagen måste Migrationsverket välja det erbjudande som har billigast och bäst boenden att erbjuda, det är ofta en privat fastighetsägare på en liten ort som står med stora tomma lokaler.

På det sättet har till exempel lilla Porjus i Norbotten med 350 invånare fått ta emot 100 flyktingar, utan att kommunen har haft någon möjlighet att påverka beslutet eller förbereda sig. Där har man nu samlat in namnunderskrifter mot att ta emot ännu fler flyktingar.

Björn Bergström som är ansvarig för upphandlingsfrågor på Konkurrensverket säger nu att Migrationsverket skulle kunna stoppa fler asylboenden där, genom att ställa fler villkor innan man ens börjar upphandlingen.

– I stället för att bara upphandla bostäder så upphandlar man bostäder som ska finnas i ett fungerande samhälle, där man har definierat vad ett fungerande samhälle är. Det skulle till exempel kunna vara tillgång på skola, dagis eller andra typer av tjänster från samhället, säger han.

Förra veckan gick Migrationsverket ut och sade att problemet nu är så stort att man är beredd att utmana lagen om offentlig upphandling genom att stoppa asylboenden i kommuner som redan har tagit emot många flyktingar. Men med Konkurrensverkets lösning skulle man inte behöva bryta mot lagen. I stället skulle man tolka sitt uppdrag som att det handlar om mer än att bara skaffa tak över huvudet till asylsökande, säger Björn Bergström.

– Myndigheten är fri att definiera sitt behov utifrån det uppdrag man har. Gör man det och har ett annat uppdrag än att bara upphandla bostäder, då är min bedömning att man kan upphandla bostäder som finns på platser där den här samhällsservicen redan finns, säger han.

Migrationsverket kan inte svara på om den nya tolkningen ryms inom det uppdrag som myndigheten har i dag, eller om regeringen måste göra någon ändring i själva uppdraget. Men Mikael Ribbenvik, är operativ chef på Migrationsverket, är mycket positiv till Konkurrensverkets initiativ.

– Skulle man kunna hitta de här vägarna framåt och vara mer kreativa så skulle man kunna tillgodose såväl små kommuners behov som asylsökandes behov, bättre.

Alla vinner helt enkelt?

– Ja, faktiskt. Det är inte ofta det är så men här skulle det kunna vara så.