Trustormålet till HD?

Överåklagare Bo Skarinder försöker nu få Högsta domstolen att ta upp Trustormålet. Nästa vecka ska Skarinder träffa riksåklagaren (RÅ) för att få honom att agera.
Sedan Svea hovrätt för en vecka sedan friade Thomas Jisander och Peter Mattsson har Skarinder och hans medhjälpare på Ekobrottsmyndigheten gjort en noggrann analys av den friande domen. Enligt Skarinder siktar man på en ny prövning både mot Jisander och Mattsson, som stått åtalader för att ha plundrat Trustor på hundratals miljoner.