"Aldrig rätt att tvinga någon till skolan"

1:21 min

Det finns elever som inte kan, inte vill eller inte vågar gå till skolan. Det här är ett växande problem och något som lärare och rektorer ofta får försöka hantera själva, eftersom många kommuner inte har någon fungerande plan för långvarig ogiltig frånvaro.

Specialpedagogiska skolmyndigheten startat ett projekt för att få det att fungera bättre.

– Det är aldrig rätt att tvinga någon tänker jag. Om det är så besvärligt att man som förälder känner att jag måste tvinga mitt barn så är det ett gemensamt ansvar. Det ska inte ligga på en enskild lärare eller rektor att lösa det här, säger Anna Sjölander som jobbar i projektet. 

Nu i höst genomför specialpedagogiska skolmyndigheten en serie konferenser i hela Norrland där man pratar med skolchefer, skolpolitiker och rektorer om hur man ska bli bättre på att få elever tillbaka till skolan efter långvarig frånvaro.

Många kommuner bedriver redan aktivt arbete mot skolk men det behövs samarbete med till exempel socialtjänst och Bup för att jobba mer strategiskt, säger Anna Sjölander.

– Jag har ett fall just nu som jag håller på att jobba med. Det är ju problem om vi inte får en person eftersom vi har skolplikt, så det här är ett jättebra initiativ, säger rektor Reidar Otterbjörk som satt med på konferensen i Härnösand häromdan.

Enligt skolplikten har föräldrar skyldighet att skicka barnen till skolan, men omvänt så har skolan ett lika stort ansvar.

– Man kan ju se skolplikten som en rättighet. Vi vet ju som det ser ut idag att vi har barn som inte går i skolan, och då har skolan fortfarande ett ansvar att ge de här barnen utbildning, säger Anna Sjölander.