IPCC

Slutrapport ger en bild av klimatförändringarna

1:40 min

På söndag kommer FN:s klimatpanel, IPCC, att presentera en slutgiltig sammanfattning av de tre ingående rapportdelarna om jordens klimat. Tanken är ge en lättbegriplig bild av klimatförändringarna, men in i det sista är det osäkert vad den till slut kommer att innehålla.

Under den senaste veckan har medlemmarna i klimatpanelen jobbat med att göra klart sammanfattningen under ett möte i Köpenhamn.

– Det är ju många synpunkter från olika länders delegationer. Och det gäller att sy ihop det hela till en text som fungerar för alla olika länder, berättar Lars Bärring från SMHI som är i Köpenhamn som representant för Sverige.

Exakt vilket innehåll som diskuteras just nu kan Lars Bärring inte säga i sin roll som representant för Sverige. Men meningen är att sammanfattningen ska ge en mer lättbegriplig bild än tidigare av vad forskningen säger om klimatförändringarna. Detta för att kunna användas av makthavare som en utgångspunkt för att fatta beslut kring klimatfrågan.

Det betyder också att IPCC inte kommer att presentera några nya slutsatser.

Eftersom det handlar om att koka ner flera tusen sidor till bara några få, lätt räknade pappersark, blir det desto viktigare vad som till slut kommer med i sammanfattningen.

För det kan tolkas som att de bitarna är viktigare än det som inte har lyfts fram lika mycket.

Det säger Mathias Friman från Centrum för klimatpolitisk forskning i Linköping. Han har varit på det pågående mötet i Köpenhamn. Han berättar att vissa länder till exempel blev arga över att inte finnas med i bilder som skulle beskriva klimatförändringens effekter, bara för att det saknas forskning för just de länderna. Då valde man att i stället diskutera en lösning byggd på större geografiska områden.

På så sätt skulle ingen felaktigt kunna tro att det saknas effekter av klimatförändringar på vissa ställen, där det i själva verket saknas forskning.

– Även om det inte var så som figuren skulle läsas så ville man undvika att den skulle misstolkas på det sättet. Inga länder behövde känna sig utpekade som länder som saknade effekter av klimatförändringar, säger Mathias Friman.