Ministrar oense om svensk vargpolitik

1:32 min

Sprickan i regeringen kring rovdjurspolitiken blir tydlig idag efter att Naturvårdsverket meddelat att det finns utrymme för licensjakt på varg i vinter. Miljöminister Åsa Romson hade velat stoppa licensjakten och kritiserar nu både Naturvårdsverket och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht för hans mer positiva inställning:

– Nej jag beklagar dagens beslut hos NVV om licensjakt i vinter. Jag har föreslagit för landsbygdsministern att vi tillfälligt skulle ta bort möjligheten till licensjakt ur jaktförordningen för den här vintern, eftersom vi inväntar pågående prövningar inte minst i svenska domstolar av de senaste årens licensjakt, men också för att vi behöver följa analyser kring vargstammens hälsa, säger hon.

Naturvårdsverkets besked till länen om miniminivåer för vargstammen utgår från de regler som den förra regeringen satte upp. Det ger utrymme för länsstyrelserna att besluta om licensjakt i vinter på varg för cirka 90 vargar som överstiger miniminivåerna. 

Förra vinterns rovdjursinventeringar visade att föryngringarna motsvarar drygt 360 vargar och i spannet därifrån till miniminivåns 270 vargar skulle länststyrelserna i varglänen i Mellansverige kunna besluta om jakt.

Ansvaret för rovdjurspolitik ligger hos miljöministern. Ansvaret för jaktfrågor hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, som har en helt annan syn än Åsa Romson på detta:

– Ja jag har givetvis respekt för att hon har en annan syn på det. Men vårt beslut vår hantering grundar sig på det jag säger. På riksdagens beslut. Vi har ingen anledning att ifrågasätta Naturvårdsverkets beslut idag om att delegera detta till länsstyrelserna. Det grundar sig på fakta och lagstiftning och på Eu:s art- och habitatdirektiv.

En bedömning du anser vara den rätta, men en annan minister ser annorlunda på saken?

– Ja, det kanske inte är så ovanligt, man kan ha olika syn på saken. Men detta grundar sig på den ståndpunkt regeringen har om hanteringen av den här frågan.