Färre studerande på högskolan

Det har skett ett trendbrott när det gäller antalet högskolenybörjare.

Förra läsåret började färre plugga på högskolan - det visar statistik från SCB och Högskoleverket.

Antalet kvinnor minskade med 600, medan männen ökade med nästan lika många.

Det är första gången sen mitten av 1990-talet som antalet högskolenybörjare minskat.