Oppositionen kritisk till erkännandet av Palestina

1:29 min

Regeringens beslut att erkänna Palestina som stat är effektlöst och i värsta fall skadligt. Kritiken är kraftig från samtliga oppositionspartier som menar att beslutet skulle ha förankrats över blockgränsen.

Regeringens beslut att erkänna Palestina som stat är effektlöst och i värsta fall skadligt. Kritiken är kraftig från samtliga oppositionspartier som menar att beslutet skulle ha förankrats över blockgränsen.

– När man har en minoritetsregering så är det ännu viktigare att man har stöd för sin politik. Det finns en lång tradition att försöka ha breda överenskommelser på utrikes- och säkerhetspolitikens område som man nu frångår, säger Karin Enström som är Moderaternas utrikespolitiska talesperson.

Allianspartierna är alla mycket kritiska till att regeringen, på mindre än en månad meddelat och tagit beslut om att erkänna Palestina som stat. Detta utan att förankra beslutet över blockgränsen. Karin Enström tror inte heller att erkänna Palestina som stat är rätt väg att gå för att främja fred i området.

– Jag tror inte att det får den effekt som utrikesministern har talat om, att det här är ett sätt att gå före. Snarare så underminerar de det som vi har strävat efter i flera år, nämligen att EU ska tala med en stark och enad röst i utrikespolitiska frågor, säger Karin Enström.

Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund är även han kritisk till regeringens beslut.

– Just när det gäller Palestina så är det så är det omöjligt att hävda att man kan sägas ha kontroll över sitt territorium. Där faller man på ett av de viktiga kriterierna för erkännandet av staten. Utöver det så har regeringen i det här först börjat att annonsera vad man ska göra istället för den vanliga vägen och förankra viktiga utrikespolitiska ställningstaganden i riksdagen, säger Göran Hägglund.

Centerpartiet menar att, även om de tycker att det är rätt väg att gå med att erkänna Palestina, har regeringen gjort det på fel sätt .

 – Det är rätt att det finns en folkrättslig grund för att erkänna Palestina men formerna för erkännandet har hanterats oerhört taffligt av regeringen, säger  Kerstin Lundgren som är Centerpartiet utrikespolitiska talesperson.

USA har redan innan beslutet kritiserat den svenska regeringen för att erkännandet kommer för tidigt. Folkpartiet riktar liknande kritik mot regeringen.

– Den palestinska regeringen har ju inte full kontroll över sitt territorium. Det är i praktiken två styren i dag, den palestinska myndigheten på Västbanken och Hamas i Gaza, säger Folkpartiets utrikespolitiska talesperson Birgitta Ohlsson.

Sverigedemokraterna kritiserar också regeringens beslut och menar att beslutet till och med skulle kunna vara negativt i arbetet för fred i konflikten.

– Det är både hur regeringen har hanterat frågan gentemot de andra partierna i riksdagen, att de gör de trots att de inte har majoritet för det. Men också att jag är orolig för stabiliteten regionen. Jag tycker att det är respektlöst gentemot Israel med tanke på hur de har behandlats av framförallt Hamas. Jag tror att sådana är erkännanden, i dagsläget, snarare kommer att försvåra möjligheten till fredsförhandlingar, säger Sverigedemokraternas utrikespolitiska talesperson Julia Kronlid.