Pensionärer slipper betala TV-licens

Radiotjänsts överklagande till Regeringsrätten kom in för sent. Därför står kammarrättens dom fast om att ett 60-tal pensionärer i serviceboende i Skillingaryd inte behöver egna tv-licenser.

Såväl länsrätten som kammarrätten gick emot Radiotjänsts krav på enskilda avgifter för människor i serviceboendet. Radiotjänst överklagade till Regeringsrätten. Sådana överklaganden lämnas in via kammarrätten, som emellertid ansåg att detta överklagande hade kommit in för sent.

Det beslutet överklagade Radiotjänst hos Regeringsrätten, men förgäves. Även den slår fast att överklagandet kom in för sent.