Klartecken för Tunavallenbygge

Regeringen har nu avgjort frågan om den överklagade detaljplanen för Tunavallen i Eskilstuna som nu byggs om.
Två privatpersoner överklagade detaljplanen eftersom de ansåg att kommunen inte tagit tillräcklig hänsyn till allmänheten vid beslutet. Bland annat är privatatpersonerna emot de fyra stycken 50 meter höga torn som ska byggas, men regeringen avslår deras överklagan, precis som Länsrätten tidigare har gjort. Det betyder att byggföretaget Peab nu kan skicka in en ny ansökan om bygglov för tornen.