Olovliga sökningar i försäkringskassans datorsystem

Mellan 25 och 30 anställda på försäkringskassan i Stockholms län misstänks för att ha gått in i datorsystemet och tittat på sina egna personuppgifter, vilket inte är tillåtet.

I höstas inleddes en utredning, som fortfarande pågår, inom försäkringskassan i Stockholms län.

Utredningen visar preliminärt att mellan 25 och 30 anställda i länet gått in i systemet och tittat på sina egna personuppgifter - något som inte är tillåtet, eftersom det kan leda till den sortens fusk som nyligen har uppdagats vid försäkringskassor i andra delar av landet.

Där misstänks anställda för, att via datorsystemet, ha gjort transaktioner och till exempel betalat ut sjukpenning åt sig själva och anhöriga som de inte hade rätt till.

En del av de här 25-30 fallen i Stockholms län kan bero på att anställda trott att det är tillåtet att titta på egna personuppgifter i utbildningssyfte, säger utredaren Peter Schmidt till Stockholmsnytt.

Men om en anställd gjort detta utifrån ren nyfikenhet eller i syfte att skaffa fördelar till sig själv eller andra, så är det mycket allvarligt, säger personalchefen Anders Liif.

Följden kan då bli en erinran - eller, i allvarligare fall, varning eller uppsägning.

När det gäller olovliga ekonomiska transaktioner har utredarna hittills inte upptäckt några sådana från de anställda vid i försäkringskassan i Stockholms län.