Gillberg sparkas från tunnelbygget

BÅSTAD. Banverket gör sig nu av med Miljöcentrums Björn Gillberg som miljöcontroller för tunnelbygget genom Hallandsåsen.
Enligt Gillberg ligger det fleråriga meningsskiljaktigheter bakom.
Banverkets ledning för tunnelprojektet meddelade på fredagsförmiddagen att man avvecklar bägge de controllerfunktioner som man haft för bygget.

I controllerfunktionen ligger att som utomstående expert kritiskt granska planerna för projektet. Enligt projektchefen Christer Möller behövs den här rollen inte längre när bygget nu går in i en mer aktiv fas.

Björn Gillberg hävdar däremot att han den senaste tiden sett tecken i motsatt riktning, och det har varit en orsak till de upptrappade motsättningarna mellan honom och projektledningen.
– Tid är pengar. Och när tunnelbyggarna inte får göra som de vill börjar de hoppa bock över regelverket för miljön, säger Gillberg.