Kritik mot brist på individuell anpassning inom hemtjänsten

Hemtjänsten i Östergötland har stora brister och balanserar ibland på gränsen för vad Socialtjänstlagen tillåter, enligt en rapport från länsstyrelsens äldrekonsulenter.
Särskilt kritiska var konsulenterna till bristen på individuell anpassning av omsorgen, något som lagen kräver.

Birgitta Hasselrot som är programansvarig för äldreomsorgen i Norrköping anser att man anstränger sig att ta reda på individernas behov och att de kvarvarande bristerna beror på att de berör så mycket personal och så många hemtjänsttagare.

Planerna att låta matleveranser, tvätt och städning skötas av speciella personer som finns på flera håll i länet och som äldrekonsulenterna ser som ökad mekanisering av omsorgen anser hon i stället öka möjligheterna till anpassning efter individuella behov och underlätta för personalen.