Nytt schackdrag av Norge i renbetesförhandlingarna

Två veckor innan ett 250 år gammalt avtal om renbete på ömse sidor om gränsen mellan Norge och Sverige träder i kraft, skriver nu Norge en ny lag, till svenska renskötares nackdel.

Den nya lagen innebär att det som Sverige motsätter sig, ska bli lag
i Norge - gällande svenska samebyar. Med andra ord struntar man i att komma
överens med Sverige. I sak skulle den här lagen innebära, att den gamla lappekodicillen inte kan
träda i kraft i Norge nu den första maj, trots att bägge länderna är överens om att det är den som gäller om länderna inte kan komma överens om annat, en renbeteskonvention.
En sådan har funnits sedan 1883 och som då har ersatt grundöverenskommelsen från 1751 - lappekodicillen

Ingen överenskommelse
Norge gör alltså den förra konventionen från 1972 till lag i Norge. Det innebär att man struntar i att komma överens med Sverige - man kör på som om man hade kommit överens länderna emellan.
Sverige med dess samebyar har uttalat att det är otänkbart att ens för nåt år förlänga konventionen från
1972, än mindre att den skulle stå fast. Vad är man då oense om? Det är betesområden i första hand, men också Sveriges krav om att det i ett ersättningsdokument till Lappekodicillen ska stå att tidigare konventioner
inte på nåt sätt har försvagat de svenska samebyarnas rättigheter i Norge. Låt domstolarna i Norge avgöra det, har Norge svarat på det sistnämnda.

Ny förlust?
Kort sagt vill Norge ersätta en mellan länderna, gemensam lag med en intern och det kommer varken Sverige eller svenska samebyar att acceptera - eftersom man enligt den dåvarande norska sekreteraren vann 1972-år
konvention med 5-0. Svenska samer förlorade alltså rejält förra gången och det tänker man inte göra nu igen utan få igen nåt av förlusterna från tidigare konventioner.