Sjukvården ska spara pengar på nytt datasystem

Gotlands kommun inför ett nytt datoriserat system för fakturorna Det kostar drygt fem miljoner kronor att genomföra. På sikt skall det nya systemet innebära besparingar inom de olika förvaltningarna, på 2,7 miljoner kronor årligen.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är dock kritisk det nya systemet och tycker det råder oklarheter kring vilka arbetsuppgifter som kommer att finnas kvar på förvaltningen.

I en skrivelse till kommunledningen påpekar sjukvårdsdirektören Jan-Olof Henriksson att förvaltningen är beredd att bidra med rationaliseringar, men att det förutsätter en annan utgångspunkt för besparingarna.