Nattvandrare i Eskilstuna

Nu ska det bli fler nyktra vuxna ute på stan i Eskilstuna på helgkvällar och nätter. Detta när kommunen engagerar föreningsmedlemmar att nattvandra.
Avsikten är att innerstaden ska bli tryggare och projektet startar redan om två veckor. Från början kommer förslaget från Bottsförebyggande rådet och enskilda föreningar anmälde sitt intresse redan innan ungdomsenheten gick ut med inbjudan. Tanken är att grupper på 6 personer över 25 år ska nattvandra genom staden och deras föreningar får en ersättning på 1 500 kronor per kväll. Mikael Nyman på socialtjänstens ungdomsenhet vill inte att de vuxna som går runt under kvällarna ska ha särskilda jackor som visar att de nattvandra. Han tycker att det finns tillräckligt med uniformer ute. Det tycker också en Eskilstunabo som är postitiv till nattvandring.