Umeås bilister ska välja rätt miljöväg med nya skyltar

2:10 min

Umeå är först i landet med att använda digitala vägskyltar i miljösyfte. Syftet är att förbättra luftkvaliteten i stan. Genom att via skyltarna informera bilisterna om när luften är dålig vill man få dem att ta ringleden runt stan istället.

– Det vi hoppas på att vi lyckas uppmuntra bilisterna att välja ringleden i den mån det är möjligt. Har man möjlighet att ta ringen så använder man den. Det är också ett sätt för bilisterna att faktiskt hjälpa till och förbättra luftmiljön i Umeå eftersom vi vet att den fortfarande är såpass dålig att människor blir sjuka, säger Elin Pietrini, planeringschef i Umeå.

Astma, bronkit, lungcancer och hjärtinfarkter är sådant som kan kopplas till luftföroreningarna i städerna. Flera av landets kommuner brottas med att försöka förbättra luftkvaliteten för att bland annat nå EU:s luftkvalitetsnormer.

En av dem är Umeå. Här är problemet de kalla vintrarna, där luften skiktas och lägger sig som ett lock över staden. Tillsammans med mycket trafik genom centrum, en så kallad hotspot, är detta ett problem som delas med flera av städerna längs norrlandskusten, såsom Sundsvall, Örnsköldsvik, Skellefteå och Luleå.

Sedan två år tillbaka finns en halv ringled som alternativ kring Umeå, men många väljer ändå att ta gamla E4:an rakt genom stan.

Ronald Eriksson är på tillfälligt besök i Umeå. Han tycker inte att luftkvaliteten är särskilt dålig just i dag. Men han är inte säker på att en skylt, som informerat honom om den låga luftkvaliteten och uppmanat honom att istället ta ringleden runt Umeå, skulle påverkat honom nämnvärt.

– Ja det beror ju var man är någonstans. Jag kör inte mycket omvägar inte, säger Ronald Eriksson i Umeå.

– Det handlar ju om att faktiskt hjälpa till och se det gemensamma ansvaret i den här frågan. Vi måste alla hjälpas åt om vi ska förbättra luftmiljön, och att alla som faktiskt gör ett aktivt val påverkar luftmiljön i rätt riktning, säger Elin Pietroni.

Mätvärdena kommer från den mätstation som står utplacerad vid Västra esplanaden i centrala Umeå och beroende vilka resultat den får finns två olika budskap till bilisterna.

"För bättre luft i Umeå centrum, välj ringled E4/E12" visas vid den första nivån.

"Låg luftkvalitet i Umeå centrum, välj ringled E4/E12" visas när värdena är högre.

När skyltarna inte visar något miljöbudskap alls ligger luftkvaliten under gränsvärdena. Tekniken ska testas från och med måndag, och under kommande vecka. Om allt fungerar som det ska startar det som alltså blir Sveriges första digitala vägtrafikskyltar i miljösyfte.

– Det här är ju ett pilotprojekt som Umeå kommun driver tillsammans med Trafikverket och vi komemr ju att titta på effekterna av det här och sedan se om andra städer tar efter, säger Elin Pietroni.