DNA - naturens egen streckkod för artbestämning

1:36 min

Det finns en framväxande teknik för att artbestämma biologiskt material med hjälp av DNA. Och nu kan den här tekniken få en skjuts framåt på grund av nya krav inom FN:s konvention för biologisk mångfald, som vi har berättat om tidigare här i Vetenskapsradion.

– Välkommen in i Tropiska växthuset!

Hugo de Boer tar emot i det tropiska växthuset i Uppsala, där han berättar om sitt arbete med växter och DNA-sekvenser.

En del av hans forskning går ut på att hitta otillåten import av vissa orkidé-arter till Turkiet.

Även om delar av orkidéerna kan ha malts ner till ett oigenkännligt pulver för att användas i till exempel glass. Han kan då analysera bitar av det DNA som finns i pulvret.

Och sedan jämförs resultatet med information om motsvarande DNA-sekvenser från olika arter som finns i stora databaser.

Ungefär som att läsa av en vara med en streckkod?

– Den parallellen är ganska bra. För just DNA-sekvenser är unika för varje organism. Så man kan använda DNA-sekvenser för att artbestämma all diversitet.

Och artbestämning med DNA kan bli användbart också för den del av FN:s konvention för biologisk mångfald som kallas för Nagoyaprotokollet.

Här ställs nämligen nya krav på att hålla reda på vilka arter som förs mellan olika länder, och som har samlats in av forskare eller företag för att till exempel utveckla nya läkemedel.

Och nu hoppas Hugo de Boer att tekniken ska börja användas av fler, så att den kan utvecklas ännu mer.

– Ja, det hoppas jag. För jag tror att det är ett väldigt kraftigt verktyg för att genomföra Nagoya-protokollet.

Mer om artbestämning och FN:s konvention för biologisk mångfald i Vetandets värld i P1 klockan 12.10