Så tycker Ruteborna om sitt vatten

Rute är en av de socknar vi fick flest svar från i vår vattenenkät. 16 svarade och 12 av dem har egen brunn och där är de flesta är nöjda. Flera som har kommunalt vatten klagar på klorsmak.

Genomsnittsbetyget på de enskilda brunnarna i Rute blev högt, 4,7. Det är flera som skriver att brunnsvattnet ibland smakar salt och att de har fått anmärkning för att det innehåller små mängder bakterier. Trots det har ingen gett vattnet i sin egen brunn lägre betyg än 4 i Rute.

De som har kommunalt vatten bor i Valleviken och får vattnet från ett kalkbrott. Där har bara 4 svarat, 3 av dem ger betyget 2 eller 3 samtidigt som en är jättenöjd och ger det kommunala vattnet högsta betyg. Medelbetyget blir 3 för det kommunala vattnet i Rute.

Tillbaka till kartan