Tema: Psykisk hälsa

Psykisk ohälsa växande problem på arbetsplatserna

1:39 min

Psykisk ohälsa är enligt Arbetsmiljöverket det snabbast växande arbetsmiljöproblemet idag.

När Arbetsmiljöverket i oktober gjorde stickprovskontroller på 1 700 arbetsplatser i landet, var kommunarkivet i Karlskrona ett av de ställen som saknar åtgärdsplan mot stress.

Mikael Jansson är förhandlingschef och han ska nu undersöka om kommunen gör tillräckligt för att motverka att stress leder till psykisk ohälsa.

– Vi ska undersöka om vi har rätt information och utbildning på våra chefer och ska svara Arbetsmiljöverket på ett bra sätt fram till mitten på januari, säger han.

Svårare berätta
Det är alltid svårare att tala om hur man mår psykiskt än att berätta att man har brutit armen eller fått influensa, menar Mikael Jansson. Därför blir det svårare att motverka att någon mår dåligt på jobbet av psykiska orsaker.

För det handlar om känslor, och två individer kan uppleva samma situation på helt olika sätt.

En ny vetenskaplig rapport visar att det kan leda till psykisk ohälsa att ha små möjligheter att påverka sitt arbete i kombination med höga krav, eller att ha ett pressande arbete och få liten belöning, nedläggningshot eller upplevd brist på medmänsklighet på arbetsplatsen.

Mycket orolig
Och Håkan Olsson på Arbetsmiljöverket är mycket oroad över att den psykiska ohälsan på arbetsplatserna ökar.

– Man tycker ju att man idag skulle kunna hantera den här typen av problem, och jag tycker i det läget inte heller att arbetsgivarna är tillräckligt handlingskraftiga för att sätta in resurser där det behövs, säger han.

– Och när det gäller att hitta lösningar måste varje arbetsställe göra det utifrån de förhållanden som råder där, säger Håkan Olsson.

För Mikael Jansson finns det bara en väg - tala mer om det här.

– Antingen en enskild medarbetare möter chefen eller man sitter hela arbetsplatsen tillsammans och samtalar. Jag tror man måste höja ribban så man vågar prata om de här sakerna som är lite svårare, säger Mikael Jansson.