Många fåglar har försvunnit

Det finns idag i Europa nästan en halv miljard färre fåglar än för trettio år sedan. Gråsparven är en av de arter som har minskat allra mest. Men det finns också vinnare.

Det visar en ny europeisk studie, som publiceras i tidskriften Ecology Letters. Antalet individuella fåglar uppskattas vara 421 miljoner färre idag än för tre årtionden sedan.

Bland de fågelarter som har minskat mest återfinns flera mycket vanliga arter.

I Sverige, till exempel, har mer än varannan gråsparv försvunnit sedan mitten av 1970-talet, enligt Sveriges ornitologiska förening. Tre av fyra sånglärkor har försvunnit under samma tidsperiod. Andra fåglar som minskat drastiskt i antal är staren och hussvalan.

Anledning till nedgången är bland annat det allt mer storskaliga jordbruket. När gärdesgårdar och dikesrenar försvinner har fåglarna färre ställen att bosätta sig på.

Ett annat skäl är förändringar i skogsbruket.

– I södra Sverige har gran blivit allt mer dominerande vid nyplanteringar och många fåglar trivs inte i kompakt granskog, säger Anders Wirdheim vid Sveriges ornitologiska förening i en kommentar.

I fjällvärlden försvinner också fåglar, som exempelvis snösparven. Där tycks nedgången främst bero på vegetation som kryper uppåt till följd av förändringar i klimatet.

Av de vanligaste fågelarterna är dock inte alla på nedgång. Enligt den nya studien ökar till exempel talgoxen, rödhaken, blåmesen och koltrasten i antal i Europa. De fåglarna är inte lika sårbara för förändringar i jord- och skogsbruket som en del andra arter.

Några ovanligare fågelarter, som brun kärrhök, korp och ormvråk, har också ökat i antal de senaste åren. Det verkar ske till följd av satsningar på att skydda djur och natur i europeiska länder, enligt forskarna bakom studien.

Referens:
Ecology Letters, 2 november 2014. Doi: wiley.com/10.1111/ele.12387.