Varning för höga flöden

SMHI har utfärdat en varning för Gävleborg gällande höga vattenflöden i Dalälven. Varningen gäller nedströms från Siljan. Orsaken till de höga flödena i Dalälven är den senaste tidens regnande i området. Kulmen väntas nås de närmaste dagarna.