Medirest skärper matrutinerna

Malmöföretaget Medirest kommer även i fortsättningen att få leverera mat till de äldre i Uppsala, trots att nästan 20 av dem blivit magsjuka efter att ha ätit mat som varit otjänlig.

På torsdagen möttes Uppsalapolitiker och Medirest och då kom man överens om att den kalla maten skulle levereras två gånger i veckan istället för en och att de som tar emot maten i Uppsala ska ta hand om den så att kylkedjan inte bryts. Uppsala kommun ska också utbilda sin personal om hur maten ska skötas så att kylkedjan inte bryts.

Diskussionen om att Uppsala kommun själv ska laga maten har aktualiserats genom bakterieproblemen i maten.