Oklart om extrapengar kortade vårdköer

Regeringen har misslyckats med styrningen av de extrapengar som anslogs för att korta vårdköerna. Det visar Riksrevisionens undersökning av hur pengarna har använts.

Långa väntetider till specialistvården var det problem som riksdagen ville komma åt för några år sen. Därför beslutade riksdagen att anslå 3,75 miljarder kronor under två år, 2002 -2004.

Pengarna skulle betalas ut till landstingen efter hur väl de lyckades korta väntetiderna och regeringen lovade riksdagen att noga följa upp detta.

Dålig kontroll
När nu Riksrevisionen granskat den här satsningen, visar det sig att regeringen inte alls haft kontroll över att pengarna använts så som riksdagen beslutat.

Överenskommelsen var att pengarna skulle betalas ut efter landstingens lyckats korta väntetiderna, men i själva verket betalades alla bidrag ut efter innevånarantal.

Landstingens siffror tveksamma
Landstingens egna rapporter till regeringen går inte att jämföra, säger Eva Lindström, som är riksrevisor.

– Idag har man som medborgare möjlighet för remitterade behandlingar som innebär att kan man inte få vård i sitt eget landsting ska man kunna vända sig till andra. Därför tycker vi att det är viktigt ur ett brukarperspektiv att man ska kunna jämföra tillgänglighet och väntetider i hela landet, säger Eva Lindström.

Varför går landstingens jämförelser inte att väga mot varandra?

– Det material som vi har tittat på och som regeringen har begärt in, där blir det lite som att jämföra äpplen och päron. Det är svårt att få en jämförelse över hela landet över hur det ser ut, säger hon.

Har extramiljarderna varit slängda i sjön?

– Nej, det tror jag inte kan säga, utan problemet är att man inte kan säga vilka konsekvenser det haft för vårdköerna, säger riksrevisor Eva Lindström.

Annika Digréus
annika.digreus@sr.se