Ensamarbete förbjuds på anstalt

Vakterna på Nyköpingsanstalten får tills vidare inte arbeta ensamma på nätterna. Det har regeringen beslutat idag.
Kriminalvårdsmyndigheten i Nyköping hade överklagat ett beslut som Arbetsmiljöverket tagit, att förbjuda ensamt nattarbete vid Nyköpingsanstalten. Kriminalvårdsmyndigheten ville att förbudet skulle upphävas tills ärendet har slutbehandlats, men regeringen bestämde att det tillsvidare under nätterna alltid ska finna två utbildade vårdare i tjänst och en vilande som kan rycka in vid behov. Förhoppningen är att det slutliga beslutet från regeringen ska komma före sommaren.