Fiskare får fortsätta jaga skarv i Hjälmaren

Enligt ett beslut av länsstyrelsen så tillåts fortsatt skyddsjakt av skarv i den del av Hjälmaren som tillhör Örebro län. Syftet med jakten ska vara att förhindra allvarlig skada på fisket och gäller till och med 2007.

Det nyligen tagna beslutet av länsstyrelsen innebär bland annat att yrkesfiskare i Hjälmaren får bedriva skyddsjakt inom 300 meter från fasta fiskeredskap.