Banverket sparkar Björn Gillberg

Banverket gör sig av med Miljöcentrums Björn Gillberg, som miljöcontroller för tunnelbygget genom Hallandsåsen.

Flera års meningsskiljaktigheter ligger bakom och enligt Björn Gillberg har det varit några riktiga gräl.

Banverket avvecklar båda sina controllerfunktioner för bygget. Förutom Björn Gillberg gäller det britten Alastair Biggart.

Controllern ska som utomstående expert kritiskt granska planerna för tunnelbygget genom Hallandsåsen.