Bakslag för Gävle hamn

Uppsala och Tierps kommuner motsätter sig transporter av flygbränsle på stambanan. Därmed skjuts avvecklingen av Stockholms oljehamn Loudden på framtiden och den miljöfarliga tunga trafiken blir kvar på Valhallavägen i Stockholm. Det skriver Dagens Nyheter idag. Det här är ett bakslag för planerna på att göra Gävle hamn till införselhamn för flygbränslet till Arlanda - ett förslag som tidigare förordats av Enmansutredaren Per Gunnarsson. Förslaget att låta Gävle överta Louddens uppgifter har också accepterats av A-Flygbränslehantering (Afab), som förser Arlanda flygplats med flygfotogen.