Lumpare kan beordras utomlands

Landets värnpliktiga får ändrade villkor på en rad punkter efter beslut i riksdagen.
Bland annat kan försvaret nu skicka värnpliktiga utomlands på övningar för fredsbevarande verksamhet - utan de värnpliktigas eget samtycke. Utegångsförbud som disciplinstraff avskaffas och ersätts av extratjänst. Rehabiliteringsskyddet för den som skadas i lumpen blir detsamma som redan gäller för soldater i försvarets utlandsstyrka. Ändringarna gäller från första juli i år.