Lönesänkning på Emba Machinery upprör facket

De uppsagda skifttilläggen vid Emba Machinery i Örebro fortsätter att uppröra de fackliga representanterna vid företaget.

Om tilläggen slopas innebär det en lönesänkning på 1900 kronor i månaden för 20 av företagets 176 anställda. Det är framför allt företagets sätt att hantera frågan på som facket vänder sig emot, säger metallklubbens ordförande Tomas Lindqvist.